Veronika Simoniti

Veronika Simoniti (1967.) slovenska je autorica zbirki kratkih priča Zasukane štorije (2005.), Hudičev jezik (2011.; obje objavljene u LUD Literaturi) i Fugato (2019., Litera) te romana Kameno seme (2014., Litera) i Ivana pred morjem (2019., Cankarjeva založba). Njena djela su višestruko nominirana za nagrade (među ostalim za nagradu fabula 2006. i 2007. i nagradu kresnik za najbolji roman 2015.) ili nagrađivana ( tri puta na Radiju Slovenija, kresnik 2020. za roman Ivana pred morjem). Njezine priče prevedene su na nekoliko jezika, a objavljene su i u domaćim i u stranim antologijama ( npr. Best European Fiction 2016). Uređuje dvojezični web blog za slovensko-talijansku književnu razmjenu La casa di carta – Papirnata hiša. Živi i radi u Ljubljani.