U središtu interesa: Douglas Stuart, "Shuggie Bain"

Na tribini "U središtu interesa" kroz prizmu romana Shuggie Bain Douglasa Stuarta bilo je riječi o bitnim pitanjima današnjeg društva: traumi i nošenju s njom, kompleksnosti majčinstva, klasnim pitanjima i pitanju siromaštva, vertikalnoj prohodnosti, ali i borbi za slobodu seksualne orijentacije u čvrstim okvirima klasne pripadnosti. Možemo li se osloboditi svih tih početnih pozicija i uspjeti, usprkos svemu? Teme smo pretresli baveći se senzacionalnim romanom Shuggie Bain, nagrađenim Man Bookerom.

O romanu su govorili prvakinja HNK-a u Zagrebu Nina Violić, psihijatar i psihoterapeut Milan Košuta i dramatičar i pisac Dino Pešut; razgovor je moderirala pjesnikinja Monika Herceg na tribini koja se održala 31. ožujka 2022. u Knjižari Fraktura.

Video Url