Svetislav Basara

Svetislav Basara (1953.), rođen u Bajinoj Bašti, romanospisac je, esejist i dramatičar. Do sad je obajvio tridesetak knjiga. Noviji su mu romani Tajna historija Bajine Bašte (2010.), Početak bune protiv dahija (2010.), Mein Kampf (2011.), Dugovečnost (2012.) i Gnusoba (2013.). Dobitnik je NIN-ove nagrade za najbolji roman 2006. godine (roman Uspod i pad Parkinsove bolesti). Osvaja NIN-ovu nagradu i 2020. godine za roman Kontraendorfin. Prevođen je na engleski, francuski, njemački, mađarski, bugarski, talijanski, španjolski i makedonski jezik.