Stogodišnjica Oktobarske revolucije i hrvatsko-ruske veze u kulturi

Stogodišnjica Oktobarske revolucije (2017) protekla je bez značajnijih knjiga i u Rusiji i u svetu. Na Međunaronoj naučnoj konferenciji koja je tim povodom održana u Moskvi bilo je malo naučnika iz sveta, a naučnici iz bivših sovjetskih republika, današnjih suverenih država, o Oktobarskoj revoluciji govorili su, uglavnom, u kontekstu učvršćivanja i razvoja nacionalnih identiteta. U zemljama bivše Jugoslavije pogotovo nije bilo studija o Oktobarskoj revoluciji, pa knjiga hrvatske književne istoričarke Ivane Peruško Vindakijević Od Oktobra do otpora predstavlja izuzetak koji zaslužuje pažnju. Knjiga se temelji na dugim istraživanjima autorke i njenom izvrsnom poznavanju kulturne istorije – naročito književne – i Hrvatske i Rusije. Možda je samo koincidencija da je knjiga objavljena u vreme jubileja.

Značajna po rezultatu koji se ogleda u njenoj visokoj informativnosti, knjiga Od Oktobra do otpora posebno je značajna i zbog pristupa autorke koji bi, po mome mišljenju, trebalo slediti i u proučavanju istorije jugoslovenske države uopšte, posebno njene kulturne istorije. To jest: od pojedinih kulturnih centara, kao središta nacionalnih kultura, ka jugoslovenskom državnom zajedništvu, kao složenoj istorijskoj pojavi, a ne obrnuto. Takav pristup omogućava upoređivanje, a tek ono – pouzdane zaključke. Za takav pristup Peruško Vindakijević nalazi oslonac i u hrvatskoj i u ruskoj istoriografiji. I hrvatski i ruski istoričari ukazivali su kako na važnost tako i na nedovoljnu proučenost jugoslovensko-sovjetskih odnosa u kulturi.

Jedan od najboljih hrvatskih poznavalaca pomenutih odnosa, Ivan Očak (Hrvatsko-ruske veze. Druga polovica 20. stoljeća, 1988) ukazuje na činjenicu da su „hrvatsko-ruski odnosi bili u sjeni srpsko-ruskih odnosa (pa čak i crnogorsko-ruskih odnosa)“. Po Očaku, nekoliko je razloga za to: značajna uloga katolicizma; veze Hrvatske „sve do 20. stoljeća redukovane su na individualna mišljenja“; u društveno-kulturnoj i književnoj misli u Hrvatskoj „bilo (je) romantizirano poimanje Rusije kao velike (i snažne) slavenske države“. 

Još neprevedenu na hrvatski jezik, knjigu ruskog istoričara Sergeja Romanjenka Između „proleterskog internacionalizma“ i „slavenskog bratstva“. Rusko-jugoslavenski odnosi u kontekstu etnopolitičkih konflikata u Srednjoj Europi (Početak XX st. – 1991. godina) (2011), Peruško Vindakijević smatra kultnom knjigom. Zašto? Romanjenko na sukob Staljina i Tita gleda kao na „iznimno složen i proturječan“ (za razliku, na primer, od srpske književnosti i istoriografije u čijem je središtu odnos Titovog režima prema pristalicama Staljina u Jugoslaviji). Romanjenko sukob tumači kao „demistifikaciju dveju paradigmi na kojima se temeljio sovjetski socijalizam – proleterski internacionalizam i slovensko ’bratstvo’“. Ali i kao početak nove paradigme – jugoslovenskog socijalizma, i njen uticaj na kulturnu paradigmu u Jugoslaviji. Ali, o tome kasnije.


Autorka knjige Od Oktobra do otpora ukazuje na kontinuitet hrvatsko-ruskih kulturnih veza: Juraj Križanić, Franjo Rački, Vatroslav Jagić, Stjepan Radić. Hrvatski ljudi u postoktobarskoj Rusiji, koji nisu zaboravljeni zahvaljujući upravo proučavanju Ivana Očaka (Vladimir Ćopić, Đuro – Duka i Stjepan – Štefek Cvijić). Zatim, hrvatski intelektualci koji su pohodili Rusiju posle Oktobarske revolucije. Najzad, razdoblje prve i druge Jugoslavije. Interesovanje za sovjetsku kulturu u Hrvatskoj slabi 80-ih godina 20. veka, kada u SSSR-u dolazi do preispitivanja staljinizima (restauratorska i kritička tendencija), a 90-ih godina dolazi i do prekida veza zbog ruske podrške velikodržavnoj politici Srbije, koja je ugrožavala vitalne interese Hrvatske.


Prvo poglavlje knjige Od Oktobra do otpora posvećeno je viđenjima Oktobarske revolucije iz ugla hrvatskih intelektualaca koji su boravili u postoktobarskoj Rusiji, odnosno Sovjetskom Savezu. U tim viđenjima koja, po mišljenju autorke, nisu po zasluzi ocenjena u evropskoj rusistici i sovjetologiji ogledaju se i različite dimenzije i različite faze Oktobarske revolucije.

Miroslav Krleža u Sovjetski Savez odlazi 1924. godine. Njegova knjiga Izlet u Rusiju pojavljuje se 1926. godine. Veliki oktobarski prevrat, Krleža posmatra iz ugla evropske periferije: „Svi mi živimo na jednoj provincijalnoj strani austrijske južne željeznice... Provincija crna, blatna, nesretna provincija...“ Inferiorna geopolitički i istorijski, ona će uvek ostati provincija, „u kojoj su revolucionarni prevrati i grandiozni utopistički prevrati nemogući“. Lenjin je jedini prešao granicu: Moskva je šesti kontinent, SSSR „upravlja jednom šestinom svijeta u kojem stanuje Civis Sovieticus“. Zato je za Miroslava Krležu, Lenjin „kao spomenik čovjeku koji se prvi iskrcao na drugoj obali“. Izlet u Rusiju – smatra Ivana Peruško Vindakijević – „i nije samo Krležino poetsko viđenje mogućnosti postoktobarske Rusije već filozofsko promišljanje o centru i periferiji te kao takva ne može izgubiti na aktualnosti...“

Drugi hrvatski intelektualac koji je posetio postoktobarsku Rusiju bio je novinar i pisac August Cesarec. I to dva puta: 1922–1923. i 1934–1935. godine. Knjigu Današnja Rusija pisao je tokom drugog boravka, a objavio ju je 1937. godine – „na vrhuncu Staljinovih čistki, masovnih represija, nazvanih Veliki teror“. Za razliku od Krleže, Cesarec je lišen introspekcije. On je o Rusiji pisao onako kako ju je kao uvereni sovjetofil želeo da vidi: „Cesarčeva zemlja čuda ostvarena je društveno-kulturna utopija... u njoj nema gladnih, izmorenih, pijanih, radno obespravljenih...“ Neoklasicistička arhitektura sovjetske Moskve oduševljava Cesarca. On je vidi kao materijalizaciju utopije.

Međutim, kontroverzni Ante Ciliga („i revolucionar i disident, i komunist i antikomunist, i internacionalist i nacionalist“) drugačije je video postoktobarsku stvarnost. Kao visoki funkcioner KPJ, Ciliga je u Sovjetski Savez došao 1926. godine. Tamo je predavao na komunističkim univerzitetima. Optužen je za trockizam, uhapšen i poslat u logor 1929. godine. Zahvaljujući činjenici da je posedovao italijanski pasoš iz logora je pušten 1936. godine. Otišao je u Pariz i tamo, 1938. godine, objavio (u prevodu sa ruskog na francuski) knjigu U zemlji velikih laži. „Ciligina je knjiga pionirsko djelo koje pronosi svijetom sliku užasavajuće degradacije ljudskog dostojanstva u kojoj su glad i kanibalizam zamjenili Cesarčevu parabolu o radosti i veselju“.

U vreme kada se u Parizu pojavljuje Ciligina knjiga, Solženjicin ima 20 godina. Njegova dela Jedan dan Ivana Denisoviča i Arhipelag Gulag pojavljuju se mnogo kasnije. Nema sumnje da je tim delima Solženjicin podstakao antistaljinistički otpor u književnosti. Za to je bio ovenčan Nobelovom nagradom za književnost. Ali, dobri poznavaoci Ciliginog dela, kao francuska novinarka Helen Hasen, smatraju da je Ciliga – „bez fanfara i Nobela bio Solženicin mnogo prije Solženicina“. On je jedan od prvih kremljologa i sovjetologa koji je na svojoj koži osetio staljinizam. Knjiga U zemlji velike laži prevedena je na mnoge jezike. U Hrvatskoj je objavljena 79 godina posle svog prvog izdanja u Parizu.

Najzad – „po mnogo čemu posebna“ – knjiga Karla Štajnera 7000 dana u Sibiru. Peruško Vindakijević kaže da se ona „može čitati kao fenomenološka studija o državi koja ne postoji na zemaljskoj kugli“. Njeno je ime Gulag a ime njenih stanovnika – logoraši, kojih je – „prema prebrojavanju 1918. godine – bilo 20.000.000“... O ovoj državi u državi „znali su svi, no nitko nije htio ni mogao govoriti“. U ovoj državi – smrt je bila izbavljenje. Njen „stanovnik“, Karlo Štajner živeo je da bi mogao o njoj da svedoči...

„U tamnicama“ NKVD-a u ledenoj pustinji Dalekoga sjevera, svugdje gdje su moje patnje prelazile ljudsku granicu i mjeru, nosio sam u sebi jednu jedinu želju, da sve to preživim i da čitavom svijetu, a prije svega partijskim drugovima, ispričam kakve smo strahote propatili“. Međutim, „partijskim drugovima“ trebalo je mnogo vremena, hrabrosti i volje da njegovu priču čuju.

Knjiga 7000 dana u Sibiru napisana je 1958. godine. Na objavljivanje u Jugoslaviji (1971.) čekala je 14 godina, u Rusiji – još duže (2017.). Štajner nije hteo, iako je nesumnjivo mogao, da je objavi prvo na Zapadu, i tako, mislio je, posluži propagandi protiv komunizma. Za razliku od Solženjicina čiji je Arhipelag Gulag objavljen dve godine pre 7000 dana u Sibiru, Štajner je svoju knjigu smatrao antistaljinističkom a ne antikomunističkom. Ali, malo je koje svedočanstvo o sovjetskoj stvarnosti uporedivo sa njegovim svedočanstvom. Na pitanje kako mu je to pošlo za rukom, Štajner je odgovorio: „Rijetko sam se upuštao u analize i komentare događanja. Htio sam u prvom redu opisati gole činjenice“. To je ono što 7000 dana u Sibiru razlikuje i od velikih dela ruske „logoraške književnosti“ (Solženjicin, Šalamov, Grosman, Dolgouhov).


Hrvatski putnici u postoktobarsku Rusiju u svojim su knjigama utemeljili percepciju Oktobarske revolucije kao složenog i protivrečnog istorijskog fenomena. Posmatrana iz naknadne perspektive, njihova percepcija još jednom je potvrdila koliko je sporo – i nikada, zapravo, nije definitivno – naučno saznavanje istorijskih procesa dugog trajanja. U slučaju Oktobarske revolucije ni sto godina od nje nije za to bilo dovoljno. Za dešifrovanje i demistifikaciju ruskog Oktobra njegovoj je istoriografiji još uvek potrebno vreme: ona uvek kasni za stvarnom istorijom. Otuda je studija Ivane Peruško Vindakijević izuzetno značajan naučni rezultat. Kroz proučavanje jednog konkretnog pitanja – hrvatsko-ruskih kulturnih veza u kontinuitetu – ona je svojom studijom Od Oktobra do otpora podstakla dubinska promišljanja ruskog Oktobra, istorije Rusije uopšte. Knjiga je ostala bez odjeka u svim zemljama bivše Jugoslavije jer je tih promišljanja u njihovim istoriografijama i ranije bilo malo. Ona su pretpostavljala poznavanje – i po širini i po dubini – istorijskog konteksta ruskog Oktobra. Među preduslovima za to – kultura istoričaru nije na poslednjem mestu. Na više mesta u knjizi, pošto izloži argumente za jedno etablirano stanovište, Peruško Vindakijević će postaviti pitanje: da li je bilo baš tako? Odgovor će tražiti iznoseći druge argumente.


Oktobarska revolucija nije bila lokalna već globalna pojava: „Rusija je bila predvodnik novoga svijeta... sjeme za novo... uprkos svojoj destruktivnoj fazi... imala nevjerojatan stvaralački naboj... Oktobarsku revoluciju ne bi trebalo svjesti na politički preokret koji je u svega nekoliko dana smjenio jedan sistem i uspostavio novi“. Ona je dugo pripremana.

Smatralo se da je Velika francuska revolucija bila samo priprema za Oktobarsku revoluciju, koja je, zapravo, njena druga etapa. Njome „počinje smjenjivanje jedne civilizacije i uspostavljanje nove – pravednije, racionalnije, razumnije“. Civilizacije „novog čoveka“.

U ruskoj inteligenciji, kako konstatuje Peruško Vindakijević, postoje tri odnosa prema Oktobarskoj revoluciji: saradnički (oni koji su je prihvatili makar i ne delili njenu ideologiju); prijateljski (oni koji su je prihvatili i opevali); neprijateljski (oni koji su joj rekli „ne“ i emigrirali).

U postoktobarskoj Rusiji postoji i pokušaj stvaranja nove umetnosti, avangardne po formi, radikalne u odbacivanju prošlosti (futurizam). Tih godina dolazi do promene imena države: od 1922. godine – Savez Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR). U isto vreme, u inteligenciji dolazi do kritičkog promišljanja Oktobarske revolucije (Berđajev, Bulgakov, Gorki)... Svetske rusistika i sovjetologija od tada do danas drže do njihovih uvida. Oni su skrenuli pažnju na ruske korene revolucije. Reformom od 1861. godine ukinulo je kmetstvo, ali vlast je i dalje bila u rukama cara samodršca, a ne naroda. Rusija je ekonomski zaostajala, bila je izolovana, uslovi života – teški. To je u inteligenciji stvaralo „atmosferu mučeništva“ i posebnu psihologiju ruskog revolucionara, koji je, po Berđajevu, „ujedno i junak i mučenik“. Otuda apokaliptičnost i radikalnost ruskog revolucionara. Ruska inteligencija se, po Berđajevu, „stoljećima pripremala za komunizam onakav kakav je bio nemoguć na Zapadu i za revoluciju kakva se mogla dogoditi samo u Rusiji i nigdje drugdje na svijetu“. Ruska revolucija nije nastala „iz ništavila i praznine“ već iz zasada ruske revolucionarne inteligencije druge polovine 19. veka. Da bi se izbeglo ponavljanje zapadnoevropskog puta (kapitalizma i buržoazije), stvorena je teorija „istorijskog skoka“. Ona je podrazumevala radikalan raskid sa prošlošću, uspostavljanje nove civilizacije. 

U eseju „Inteligencija i revolucija“ Aleksandar Blok piše o onome što je bilo „zamišljeno“: „Preokrenuti sve. Učiniti tako da sve bude novo, da svakodnevni, prljavi, dosadni i bezoblični život postane pravedan, čist, veseo i privlačan“. Cilj je bio reakcija ruskog revolucionara na okrutnu stvarnost. Ali, kako ubrzati istoriju? Ruskog revolucionara nisu zadovoljavale postupne promene i nije ga interesovalo kako stići do cilja. On je maksimalist: ima san „biti spasitelj čovječanstva ili barem ruskog naroda“. Ali i metod i sredstva morao je preuzeti iz života koji je hteo radikalno da promeni. Nova civilizacija stvara „novog čoveka“ i oblikuje se po njegovoj meri.

I pre nego što je počeo da se stvara mit o Oktobarskoj revoluciji (naročito putem filma), Maksim Gorki je napisao Nepravovremene misli. Ogled o revoluciji i kulturi (objavljeno 1918. godine, prvi put reprintovano tek 1990. godine). Ukazao je na tamne strane Oktobarske revolucije. Ona je, po njemu, dovela do „nastanka mračnih nagona u ljudima“. A „u toj eksploziji životinjskih nagona“ on nije video ni socijalne elemente, ni socijaliste, ni socijalističku psihologiju. Došlo je do promene vlasti, ali „nova vlast je jednako gruba kao i stara“. Po njemu „neprijatelji imaju pravo, boljševizam je nacionalna nesreća. Svaki dan samo preovladava briga, mislim da će boljševička sumanuta politika izazvati građanski rat“.

Ali su i promišljanja Maksima Gorkog, kao i drugih ruskih mislilaca kraja 19. i početka 20. veka ostala nepoznata sovjetskom društvu sve do polovine 80-ih godina 20. veka. Obnavljanje onoga što se htelo „preskočiti“ bilo je i stihijno i svesno. „Kada su došli na vlast, boljševici su, po Rilkinu, objavili rat svim religijama carske imperije prije svega pravoslavlju. Mjesto stare zauzela je mjesto nova religioznost“. Za ruskog revolucionara – maksimalistu, komunizam je nova vera kojom je trebalo usrećiti ne samo ruski narod nego i čovečanstvo. Na tom je stanovištu stajao, pre svega, Nikolaj Berđajev, religiozni filozof. Po njemu, „ruski ateisti, boljševici pripadaju religijskom psihološkom profilu ljudi, po čemu se naveliko razlikuju od zapadnih ateista. Revolucija je tako postala bezbožna religija“. Nalik smrti i ratu, destruktivna, i u isto vreme, stvaralačka – revolucija je, po Berđajevu, „udes povjesti, nezaustavljiva suština povjesnoga postojanja“ (kada su pripadnici Narodne volje, prve terorističke organizacije u Rusiji, izvršili atentat, 1851. godine, na reformatorskog cara Aleksandra II, konzervativnom caru Aleksandru III pisali su da su revolucije nesreća za narod, ali i da bivaju neizbežne). U ovom istorijskom kontekstu i Ivana Petruško Vindakijević analizira promene u ruskoj kulturi posle Oktobarske revolucije, i njihov uticaj na kulture drugih naroda, uključujući i hrvatski. Hrvatsko-ruske veze u kulturi su kontinuirane. Unutar njih su i promene paradigmi u ruskoj/sovjetskoj kulturi. One se u hrvatskoj kulturi brzo prihvataju i još brže napuštaju. Ali su i promišljanja Maksima Gorkog, kao i drugih ruskih mislilaca kraja 19. i početka 20. veka ostala nepoznata sovjetskom društvu sve do polovine 80-ih godina 20. veka. Obnavljanje onoga što se htelo „preskočiti“ bilo je i stihijno i svesno. „Kada su došli na vlast, boljševici su, po Rilkinu, objavili rat svim religijama carske imperije prije svega pravoslavlju. Mjesto stare zauzela je mjesto nova religioznost“. Za ruskog revolucionara – maksimalistu, komunizam je nova vera kojom je trebalo usrećiti ne samo ruski narod nego i čovečanstvo. Na tom je stanovištu stajao, pre svega, Nikolaj Berđajev, religiozni filozof. Po njemu, „ruski ateisti, boljševici pripadaju religijskom psihološkom profilu ljudi, po čemu se naveliko razlikuju od zapadnih ateista. Revolucija je tako postala bezbožna religija“. Nalik smrti i ratu, destruktivna, i u isto vreme, stvaralačka – revolucija je, po Berđajevu, „udes povjesti, nezaustavljiva suština povjesnoga postojanja“ (kada su pripadnici Narodne volje, prve terorističke organizacije u Rusiji, izvršili atentat, 1851. godine, na reformatorskog cara Aleksandra II, konzervativnom caru Aleksandru III pisali su da su revolucije nesreća za narod, ali i da bivaju neizbežne). U ovom istorijskom kontekstu i Ivana Petruško Vindakijević analizira promene u ruskoj kulturi posle Oktobarske revolucije, i njihov uticaj na kulture drugih naroda, uključujući i hrvatski. Hrvatsko-ruske veze u kulturi su kontinuirane. Unutar njih su i promene paradigmi u ruskoj/sovjetskoj kulturi. One se u hrvatskoj kulturi brzo prihvataju i još brže napuštaju.


Polovinom 1930-ih godina u Sovjetskom Savezu dolazi do odbacivanja i u svetu proslavljene avangardne umetnosti, po osnovi da ona služi samo intelektualnoj eliti a ne i narodu. Na trećem kongresu sovjetskih pisaca (1934) formulisana je doktrina socijalističkog realizma prema kojoj književnost treba da karakterišu: jasnoća, nada, optimizam i svrhovitost. Ruska asocijacija proleterskih pisaca (RAPP) radila je na njenom širenju izvan Sovjetskog Saveza.

U književnosti Hrvatske i Jugoslavije socrealizam je doveo do podela još pre Drugog svetskog rata. Na stanovištu zagovornika socijalne književnosti, tačnije socijalističkog realizma u umetnosti (S. Galogoža, J. Popović, B. Herman) reagovali su nadrealisti (M. Dedinac, K. Popović, M. Ristić). Razlike između ove dve strane pretvoriće se u pravi ideološki rat, koji je dobro proučen u hrvatskoj književnoj istoriji već početkom 1970-ih godina prošlog veka (Stanko Lasić, Sukob na književnoj ljevici 1928–1952).

U pomenutom književnom, odnosno ideološkom sukobu, ključna je uloga Miroslava Krleže. On, zapravo, uspostavlja jednu vertikalu čijom početnom tačkom književni istoričari, teoretičari i krležolozi smatraju njegov „Predgovor“ Podravskim motivima Krste Hegedušića (1933), kada postavlja pitanje: „mora li umjetnost biti socijalno tendenciozna?“ U eseju Dijalektički antibarbarus (1939) Krleža se „obrušava“ na zagovornike socijalne literature i njihove ideološke mentore u KPJ. 

Na istom stanovištu Krleža stoji i posle Drugog svetskog rata. U listu Republika objavljuje manifest „Književnost danas“, „hrabru i lucidnu filipiku“, kako kaže Peruško Vindakijević. Posle sukoba Tita sa Staljinom 1948. godine, Krleža podnosi istorijski referat na Prvom kongresu Saveza književnika Jugoslavije (1952). Politički zaokret KPJ (1948) samo mu omogućava da, još jednom, izrazi svoje poglede. On je institucija koja „diktira kurs epohe“.

Na osnovu istorija hrvatske književnosti (Stanko Lasić, Slobodan Prosperov Novak, Krešimir Nemec), ali i na osnovu istraživanja primarnih istorijskih izvora, Ivana Peruško Vindakijević zaključuje da je sovjetizacija u prvim godinama posle Drugog svetskog rata „zahvatila hrvatsku književnost“ strukturno i institucionalno (Agitprop, glorifikacija Staljina, cenzura, prevodilaštvo i izdvaštvo). Međutim – „Stječe se dojam da je usvajanje staljinske paradigme za poslijeratnu Hrvatsku bilo svojevrsni literocid. Je li bilo zaista tako“, pita se Peruško Vindakijević, da bi, na osnovu svojih istraživanja, zaključila da „nije opravdano govoriti o socrealističkoj fazi hrvatske književnosti“. Doktrina se „nije pretočila u konkretna djela, a kamoli u dominantnu poetiku“. U ključu socrealističke književnosti napisana su samo dva romana. Otuda i zaključak: „Jalov život hrvatskoga socrealizma“.

Hrvatski istoričari (I. Goldštajn, I. Banac, D. Bilandžić, T. Jakovina) stoje na stanovištu da je Jugoslavija posle Drugog svetskog rata prihvatila model sovjetskog društva. To je uticalo na sve sfere života pa i na kulturu. Ali, kako?

Iz mita o slovensko-sovjetsko-jugoslovenskom bratstvu u Drugom svetskom ratu stvara se obaveza „starijeg brata“ da pomogne „mlađem bratu“. U Jugoslaviju posle 1945. godine dolaze brojni sovjetski naučnici, književni, pozorišni, filmski, muzički stvaraoci. „Jugoslovenska tema je imala važno mjesto u stihovima pjesnika, poznatih novinara, urednika i uglednih sovjetskih imena“. Nikolaj Tihonov objavljuje (1946) Stihove o Jugoslaviji. Konstantin Simonov, „ključna ličnost staljinskog književnog establišmenta 1940–1950-ih godina, objavljuje najnežniji portret Josipa Broza Tita.

U isto vreme, u Hrvatskoj se postavljaju osnove za proučavanje hrvatsko-ruskih književnih odnosa ab ovo. Josip Badalić na Filozofskom fakultetu osniva 1945. godine Katedru za rusku književnost. Iste godine objavljuje knjigu Hrvatska svjedočanstva o Rusiji, „pokušaj sinteze“: od Križanićevih do Krležinih. A Aleksandar Flaker počinje da stvara školu hrvatskih rusista. Pokazaće se to kao važna priprema nove paradigme koja u hrvatskoj kulturi nastaje posle sukoba 1948. godine.

Međutim, pukotine u mitu o slovenskom bratstvu javila se već 1946. godine. U sovjetsko-jugoslovenskoj produkciji sniman je – u Hrvatskoj – prvi dugometražni film o Jugoslaviji – „U planinama Jugoslavije“. U Moskvi je prikazan kao sovjetski film. U Jugoslaviji je primljen više nego sa rezervom. (U istoriji jugoslovenske kinematografije njegovo prvo mesto zauzeo je kultni film Slavica.) Iako sniman u Hrvatskoj, hrvatska publika mogla ga je videti tek 2015. godine. Razlozi su bili politički. U filmu se ravnopravno pominju i Staljin i Tito, u vreme kada se u Jugoslaviji stvara Titov mit. Naglašava se uloga Crvene armije u oslobođenju Jugoslavije. Pominju se protivnici: Ante Pavelić i Draža Mihailović.


Knjiga Od oktobra do otpora nova je sa stanovišta interpretacije sukoba Tita sa Staljinom 1948. godine kao složenog istorijskog događaja. Za autorku: „Otpor koji je Tito pružio Staljinu jedan je od ključnih trenutaka hrvatske odnosno jugoslavenske povjesti“. Ona taj događaj posmatra iz istorijske perspektive i ukazuje na njegovu višedimenzionalnost. Čini to na osnovu odličnog poznavanja istorijskih izvora i sovjetske i jugoslovenske provenijencije. Neposredno, sukob je viđen kao prva pukotina u međunarodnom komunističkom pokretu i slabljenje pozicije Sovjetskog Saveza uoči Hladnog rata. Za obračun sa protivnicima sukoba u Jugoslaviji i njihovu izolaciju na Golom otoku se znalo. Ali u odmeravanju snaga Davida i Golijata i demokratski svet je zatvarao oči pred brutalnošću režima. Pitanje je prvo otvoreno u književnosti. A zatim su, posle sloma komunizma, o golootočkom teroru najviše pisali ljudi koji su bili objekti i svedoci terora. To je izuzetno važna istorija jedne strane, ljudski razumljiva, ali nije celovita. Goli otok je upoređivan sa Aušvicom i Gulagom, ali arhivi još uvek nisu otvoreni. Naravno, ništa ne može opravdati brutalnost u obračunu sa pristalicama Staljina 1948. godine. Međutim, može zakloniti višedimenzionalnost istorijske pojave. Strane u sukobu nisu se toliko razlikovale po metodu, ali jesu po motivima i konsekvencama. Za proveru biće još potrebno vreme. U socijalističkim zemljama informbirovska emigracija je bila protiv reformi realnog socijalizma i podržavala je vojnu intervenciju Sovjetskog Saveza da se one spreče (Poljska, Mađarska, Čehoslovačka). U Jugoslaviji, posle sloma komunizma, tražena je abolicija svih informbirovaca. Žrtve i egzekutori su zamenili mesta. Na optuženičku klupu stavljena je strana koja je 1948. godine pružila otpor Staljinu. To je, naravno, moguće u političkoj borbi, ali nije – kako pokazuje i knjiga Od Oktobra do otpora – moguće u istorijskoj nauci.


Sukob 1948. godine označio je kraj faze sovjetsko-jugoslovenskog bratstva. Novu fazu karakterisalo je otvoreno neprijateljstvo koje je išlo do mogućnosti rata između dve države. U podsticanju mržnje prema Jugoslaviji bili su angažovani isti autori koji su ranije promicali slovensko bratstvo: pisci, reditelji, novinari. Najangažovaniji su bili karikaturisti okupljeni oko satiričnog lista Krokodil. Centar udara bio je Josip Broz Tito: „brozitutka“. Tekstovi uz karikature govore o njihovom sadržaju: „Titov režim pretvorio se u fašistički režim“; „Tito je sluga američkog imperijalizma“; „Tito je vašingtonska marioneta“; „Titove su beogradske jude izdale socijalizam i demokratiju“. Peruško Vindakijević kaže: „Krokodilova demonizacija Tita trajala je nekoliko godina i duboko se urezala u pamćenje sovjetskih građana“.

Otpor sovjetskoj neprijateljskoj propagandi, posebno prema demonizaciji Tita, u Jugoslaviji se najpre javio u vizuelnim umetnostima: karikaturi i filmu. Peruško Vindakijević podseća na kultnu karikaturu Zuka Džumhura objavljenu u listu „Politika“: za stolom Marks piše neku knjigu (verovatno Kapital), na zidu iza njegovih leđa nazire se Staljinov portret. A zatim detaljno piše o školi hrvatskih karikaturista oko satiričnog lista Kerempuh, na čijem je čelu bio satirični pisac Fadil Hadžić.

Između 1948. i 1950. godine počinje demistifikacija modela sovjetskog socijalizma kao univerzalnog modela: „graditi socijalizam svojim putem, mimo sovjetskoga te pokazati neslaganje sa sovjetskim diktatom, koji svojata revolucionarne tekovine drugih naroda i koji nastoji odrediti pravila dobroga i lošega ponašanja, propise i pravila djelovanja“. Kako je ovaj, nesumnjivo politički zaokret, uticao na kulturu u Hrvatskoj, posebno na hrvatsku književnost? A kakav na kulturu drugih jugoslovenskih naroda? Za odgovor na ovo drugo pitanje potrebna su uporedna istraživanja. Knjiga Od Oktobra do otpora ih zapravo inicira.

Sa porastom broja disidenata, u Jugoslaviji se otvorilo pitanje ko je inicijator desovjetizacije kulture u Jugoslaviji: partijski vrh ili upravo oni – disidenti. (Usput: u knjizi Od Oktobra do otpora citirana je hrvatska rusistkinja Dubravka Ugrešić koja je u SSSR-u 1975–1976. godine provela akademsku godinu. Tada je, kako piše, „i iskusila mnoge stvari, naučila sam razlikovati lažne od pravih disidenata, lažne od pravih rizika, što mi je pomoglo da se snađem u hrvatskoj situaciji od 1991. naovamo, kada su se svi razgalamili i još uvijek bestidno galame o teroru pod kojim su živjeli u vrijeme komunizma. Kažem, godina provedena u Moskvi bila je velika škola, u svakom smislu“.) U hrvatskoj književnosti je, i pre Staljinove smrti 1953. godine, došlo do manifestnog odbacivanja socrealizma. Sovjetsku paradigmu smenila je jugoslovenska paradigma sa zapadnim predznakom. Nova paradigma bila je latentno prisutna u hrvatskoj književnosti još od sukoba na književnoj levici 1928–1952. godine. U knjizi Od Oktobra do otpora detaljno je rekonstruisano to razdoblje.

„Još dok su partijski kadrovi forsirali socrealizam, cijeli jedan naraštaj slobodnih prozaika antigdogmatika stvarao je u tišini, i nastojao objavljivati antisocrealističku prozu“ (Petar Šegedin 1946. godine, Ranko Marinković 1948. godine). Pedesetih godina postali su sve prisutniji modernistički glasovi (Matković, Desnica, Novak, Raos). Pre toga je Petar Šegedin ustao protiv partijnosti književnosti. A Miroslav Krleža je u Ljubljani 1952. godine zadao „smrtonosni udarac“ socrealizmu. Od pisaca je zahtevao „kreativnost, artizam, slobodu izraza, obeležavajući time smjer novije hrvatske književnosti“.


Ideološke i političke odnose između KPJ i KPSS-a, odnosno između SFRJ i SSSR-a, posle sukoba 1948. godine, karakterisale su oscilacije. To je, dakako, uticalo na sve sfere u društvu. Posle XX kongresa KPSS-a, koji je pobudio nadu u destaljinizaciju, došlo je do pomirenja: u Beograd je 1955. godine došla sovjetska delegacija na čelu sa N. S. Hruščovom. Tito je posetio Moskvu 1956. godine. Nastupilo je otopljavanje i u kulturnoj saradnji (snimanje u jugoslovensko-sovjetskoj koprodukciji filma o Aleksi Dundiću). Posle pada N. S. Hruščova, doktrina ograničenog suvereniteta bila je, u suštini, iziraz imperijalne politike kao zamene za zaostajanje Sovjetskog Saveza za promenama u svetu: ulazak trupa Varšavskog pakta u Prag 1968. godine i rat u Avganistanu 1980. godine. Pojačani su pritisci na Jugoslaviju sa težnjom da se uključi u socijalistički lager. To je uticalo i na odnose u kulturi (zabrana u Sovjetskom Savezu filma Aleksandra Petrovića koji je snimljen po romanu M. Bulgakova „Majstor i Margarita“). Taktika vruće – hladno bila je konstantna. Ali je napuštanje sovjetske paradigme u kulturi i prelazak, uz sva ograničenja koja su dolazila i iznutra a ne samo spolja, bio nepovratan. U knjizi Od Oktobra do otpora rekonstruisan je taj složen i protivrečan proces. I to, i iz neposredne i iz istorijske perspektive.


Ruski istoričar Sergej Romanjenko u svom već pomenutom delu sukob između dve komunističke partije i dve socijalističke države, poznat kao sukob između Staljina i Tita 1948. godine, vidi „kao demistifikaciju dviju paradigmi na kojima se temeljio sovjetski socijalizam – proleterski internacionalizam i sovjetsko bratstvo“. On ga čita kao „rušenje propagandnoga mita o staljinskoj (bratskoj) vanjskoj politici, ali i kao novoga mita – jugoslavenske inačice socijalizma“. Na kraju 20. veka propali su i sovjetski model socijalizma i njegova jugoslovenska „inačica“. Ali, šta je bilo vidljivo iz neposredne perspektive, a šta je postalo jasno tek u istorijskoj perspektivi?

U svom manje poznatom romanu U prvom krugu, koji je napisao već 1950. godine, Aleksandar Solženjicin piše: „Staljin ne samo da je otpor koji mu je pružio Tito protumačio kao izdaju nego nije mogao podnijeti ideju novoga tipa socijalizma... Socijalizam bez Staljina gotovo je fašizam“. A Vasilij Aksjonov u romanu Moskva kva-kva (2006) dešifruje razlog otpora svakoj nesovjetskoj varijanti socijalizma. Pominjući Hrvate, Srbe i Bošnjake, Aksjonov u usta Staljina ironično stavlja sledeće reči: „Nije dobro kad se narodi skrase na jednom mjestu... Tisuću godina na jednom mjestu je i više nego dovoljno. Krenite ka novim obzorima. Oslobodite se slabih, jačajte se snažnijima. Na političkoj će karti svijeta nastati nova formacija radnika i seljaka“. (Srpski nacionalisti, protivnici komunizma, kao, na primer, srpski leksikograf Miloš Moskovljević, na vest o Staljinovoj smrti, odavali su mu priznanje što je, posle Ivana Groznog i Petra Velikog, stvorio najveću državu u ruskoj istoriji. I obrnuto, zbog raspada Sovjetskog Saveza, Mihail Gorbačov, tvorac politike novoga mišljenja, nije percipiran kao veliki državnik, već kao izdajnik.)


I u postsovjetskoj Rusiji živa je ideja o velikoj državi čiji se raspad smatra planetarnom katastrofom. To određuje percepciju Staljina kao velikog državnika i u društvenoj svesti ruskog naroda i u savremenoj ruskoj književnosti. Prema istraživanjima (2003) 36% anketiranih smatra Staljina pozitivnom ličnošću, a 34% je neopredeljeno. I u ruskoj književnosti Staljin je „itekako živ i prisutan, unatoč činjenici da je on mrtav više od pola stoljeća“.

Nasuprot Staljinu, Tito nije literarizovan u hrvatskoj književnosti. Na osnovu tog upoređenja, autorka knjige Od Oktobra do otpora zaključuje: „Kada se uspoređuje sa ruskom književnosti, izgleda da 1948. godina nije bila dovoljno važna za hrvatsku povjest, iako je posrijedi – kako je nastojala pokazati ova knjiga – jedan od najvažnijih, uistinu prijelomnih trenutaka naše nove povjesti, našega identiteta. A postojala je mogućnost, kako je ironično istaknuo Aksjanov u romanu Moskva kva-kva, da ta povjest krene u drugom smjeru“.

Posmatrajući Titov otpor Staljinu 1948. godine u istorijskoj perspektivi, Ivana Peruško Vindakijević, očito, ne gubi iz vida trenutak u kome je taj otpor pružen. Jugoslavija unutar Jugoistočne Evrope ležala je, posle Drugog svetskog rata, na preseku bipolarnog sveta, između Istoka i Zapada. Odbrana nezavisnosti Jugoslavije, koja je obnovljena u antifašističkom ratu, a zatim pravo na sopstveni put u socijalizam kao „inačicu“ sovjetskog socijalizma, značili su otpor velikodržavnoj politici Sovjetskog Saveza. U jugoslovenskoj federaciji, koja se postepeno udaljavala od sovjetskog uzora, sačuvali su i učvrstili svoj identitet, da bi posle Hladnog rata mogli slobodno da se opredele.

U Beogradu,

septembar – oktobar 2020.