Skokovi u razvoju grada – potres kao prekretnica

Na okruglom stolu Skokovi u razvoju grada – potres kao prekretnica, održanom 14. travnja 2021., govorili su dr. sc. Snješka Knežević, dr. sc. Katarina Horvat-Levaj i dr. sc. Dragan Damjanović, a razgovor je moderirala Silva Tomanić Kiš

Video Url