Održana je prva sadnja stabala u suradnji Frakture, Boranke i Hrvatskih šuma!

Naslovna fotografija, izvor: Boranka

U subotu 8. listopada na lokaciji Zvjezdano selo Mosor održala se prva sadnja stabala u suradnji FraktureBoranke i Hrvatskih šuma

Fraktura planira učiniti vegetaciju Republike Hrvatske bujnijom i ljepšom, i to sadnjom 10.000 stabala na opožarenim područjima Dalmacije, a ova akcija bila je prvi korak prema tom cilju. 

Boranka, inicijativa pošumljavanja opožarene Dalmacije
Sadnja stabala na lokaciji Zvjezdano selo Mosor

Sadnja se održala u sklopu projekta Growing Together sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Kreativna Europa.

Projekt Growing Together

Podsjetimo, projekt Growing Together osmišljen je uzimajući u obzir temeljne vrijednosti suvremenog europskog društva – solidarnost, inkluzivnost, kritičku i ekološku svijest, ali i aktualne društvene konflikte i krize, i to sa sljedećim ciljevima:

- obogaćivanje književne ponude na godišnjoj razini

- podupiranje zelenih inicijativa

- uključivanje ranjivih skupina u kulturnu interakciju

- proširivanje distribucijskog lanca na tržišta engleskoga govornog područja.

Trajanje projekta predviđeno je od travnja 2022. do prosinca 2024. godine, a u tom periodu provest će se niz različitih aktivnosti, između ostalog, prevest će se, objaviti i distribuirati dvadeset šest knjiga.