Izložba Ilustracija i inspiracija

Na izložbi "Ilustracija i inspiracija" svoje radove izložili su studenti Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, Matija Kovačević, Maja Perak, Nikolina Žabčić, Mia Matijević, Marta Katović, Nika Vrbica, Marta Dijak, Miheal Kolarića, Ana Despot i Nikola Grabovac, a njihovi mentori bili su Maja Rožman, Tomislav Buntak i Danko Friščić.

Ilustracija i inspiracija
Matija Kovačević
Matija Kovačević
prema romanu "Djetinjstvo Kaspara Hausera" Bogdan-Alexandrua Stănescua
mentorica: doc. art. Maja Rožman
Maja Perak
Maja Perak
prema romanu "Djetinjstvo Kaspara Hausera" Bogdan-Alexandrua Stănescua
mentorica: doc. art. Maja Rožman
Maja Perak
Maja Perak
prema romanu "Djetinjstvo Kaspara Hausera" Bogdan-Alexandrua Stănescua
mentorica: doc. art. Maja Rožman
Maja Perak
Maja Perak
prema romanu "Djetinjstvo Kaspara Hausera" Bogdan-Alexandrua Stănescua
mentorica: doc. art. Maja Rožman
Maja Perak
Maja Perak
prema romanu "Djetinjstvo Kaspara Hausera" Bogdan-Alexandrua Stănescua
mentorica: doc. art. Maja Rožman
Mia Matijević
Mia Matijević
prema romanu "Prava krv" Francesce Melandri
mentor: izv. prof. art. Tomislav Buntak
Ilustracija i inspiracija
Nikolina Žabčić
Nikolina Žabčić
prema zbirci pjesama "Vrijeme prije jezika" Monike Herceg
mentor: izv. prof. art. Tomislav Buntak
Nikolina Žabčić
Nikolina Žabčić
prema zbirci pjesama "Vrijeme prije jezika" Monike Herceg
mentor: izv. prof. art. Tomislav Buntak
Nikolina Žabčić
Nikolina Žabčić
prema zbirci pjesama "Vrijeme prije jezika" Monike Herceg
mentor: izv. prof. art. Tomislav Buntak
Marta Katavić
Marta Katavić, Ovo vrijeme sada
Marta Katavić
prema knjizi "Ovo vrijeme sada" Semezdina Mehmedinovića
mentori: izv. prof. art. Tomislav Buntak i vanj. sur. Fedor Fischer
Marta Katavić, U ime oca
Marta Katavić
prema romanu "U ime oca (i sina)" Immanuela Mifsuda
mentori: izv. prof. art. Tomislav Buntak i vanj. sur. Fedor Fischer
Plakati
Plakati
Ana Pintarić, 2. god. preddiplomskog studija Slikarstva
Mihael Kolarić, 4. god. preddiplomskog studija Slikarstva, mentor red. prof. art. Zoltan Novak; 1. nagrada na natječaju za plakat FSK 2020.
Ana Despot, 3. god, preddiplomskog studija OZAFIN-a; 2. nagrada na natječaju za plakat FSK 2020.
Nikola Grabovac, 4. god. preddiplomskog studija Grafika; mentor red. prof. art. Svjetlan Junaković; 3. nagrada na natječaju za plakat FSK 2020.
Plakati
Plakati
Josip Rončević, 1. god. diplomskog studija Slikarstva, mentor red. prof. art. Igor Rončević
Ana Čobanković
Ljubica Golubić, 1. god. preddiplomskog studija Grafike