Impressum

Fraktura

Fraktura d.o.o.
Bregovita 7, Ivanec Bistranski HR – 10290 Zaprešić
OIB: 89465265383

T: +385 1 335 78 63
F: +385 1 335 83 20
E: [email protected]

Reklamacije: [email protected]

Direktorica
Sibila Serdarević

Glavni urednik
Seid Serdarević

Uredništvo
Sanja Jovičić
Monika Herceg
Roman Simić

Lektura i korektura
Margareta Medjurečan
Lidija Vešligaj

Odnosi s javnošću
Lucija Butković
T: +385 1 335 86 80
E: [email protected]

Vođenje projekata
Neva Serdarević
T: +385 1 646 5027
E: [email protected]

Grafički odjel
Maja Glušić

 

Knjižara Fraktura
Ulica kneza Mislava 17
10000 Zagreb

T: +385 1 5814624
E: [email protected]

Reklamacije: [email protected]

Voditelj knjižare
Nikola Cerovac

 

F-magazin
T: +385 1 335 78 63
E: [email protected]

Glavna urednica F-magazina
Vlatka Poljanec

Uredništvo
Seid Serdarević
Lucija Butković
Lara Mitraković
Karla Kostadinovski