U središtu interesa: Magdalena Blažević, "Svetkovina"