U središtu interesa: Boris Rašeta, "Uspon i pad NDH: 10 dana u travnju"