Predstavljanje knjiige "Budimir Lončar - Od Preka do vrha svijeta"