Poezija je za sve: Andriana Škunca, "Otok, zrcalo riječi"