Svi događaji

Knjižara Fraktura
Govore Vlaho Bogišić i Bruno Kragić; tekstove čita Ozren Grabarić; moderira Seid Serdarević
Knjižara Fraktura
Govore: Sara Latorre i Dino Pešut; moderira Dean Trdak
Knjižara Fraktura
Gostuju Suzana Matić i Vanda Petanjek; moderira Monika Herceg
Knjižara Fraktura
Vodi Marija Ott Franolić
Knjižara Fraktura
Govore: Sandra Vlašić i Ninoslav Holjevac; moderira Nikolina Rajković
Knjižara Fraktura
Govore Andrea Bajani i Roman Simić; simultano prevodi Ana Biloš; moderira Tatjana Peruško
Knjižara Fraktura
Voditeljice: Lara Hölbling Matković i Ivana Jurić
Knjižara Fraktura; YouTube kanal Fraktura Najbolja Literatura; FB profil Fraktura - najbolja literatura; FB stranice magazina BestBook, Express i 24sata
Govore Đurđica Čilić i Monika Herceg; moderira Emirat Asipi
Knjižara Fraktura
Gostuje Goran Vojnović; vodi Seid Serdarević
Knjižara Fraktura
Gostuje Viktorie Hanišová; vodi Seid Serdarević
Knjižara Fraktura
Govore Marina Vujčić i Zoran Žmirić; moderira Seid Serdarević
Knjižara Fraktura; YouTube kanal Fraktura Najbolja Literatura; FB profil Fraktura - najbolja literatura
Govore Darko Suvin i Marko Pogačar; moderira Monika Herceg
Knjižara Fraktura
Gostuje Nora Verde; vodi Marija Ott Franolić
Knjižara Fraktura
Voditeljice: Anda Bukvić Pažin i Ivana Jurić
Knjižara Fraktura; YouTube kanal Fraktura Najbolja Literatura; FB profil Fraktura - najbolja literatura
Gostuje Ksenija Banović; vodi Sanja Jovičić