Arhiva događaja

Antikvarijat Ex libris
Gostuju Zoran Žmirić i Vlado Simcich Vava; moderira Seid Serdarević
Knjižara Fraktura
Govore Korana Serdarević i Vojo Šindolić; moderira Seid Serdarević
Knjižara Fraktura
Govori Stipe Ćurković; vodi Mladen Domazet
Knjižara Fraktura
Voditeljice: Anita Peti-Stantić i Ivana Jurić
Knjižara Fraktura; YouTube kanal Fraktura Najbolja Literatura; FB profil Fraktura - najbolja literatura; FB stranice magazina BestBook, Express i 24sata
Govore Miljenko Jergović i Anja Majnarić; moderira Emirat Asipi
Knjižara Fraktura
Govore Vladimir Arsenijević i Igor Štiks; tekstove čitaju Ozren Grabarić i Frano Mašković; moderira Seid Serdarević
Knjižara Fraktura; YouTube kanal Fraktura Najbolja Literatura; FB profil Fraktura - najbolja literatura
Govore Pavlica Bajsić Brazzoduro, Ulla Lenze (Zoom), Ljubica Letinić; moderira Roman Simić
Knjižara Fraktura
Govore Lidija Dujić, Ludwig Bauer; moderira Sanja Jovičić
Knjižara Fraktura
Govore Zvonimir Mrkonjić i Andriana Škunca; moderira Monika Herceg
Online event
Vodi Marija Ott Franolić
Knjižara Fraktura
Lara Hölbling Matković i Ivana Jurić; Anita Peti-Stantić i Ivana Jurić; Anda Bukvić Pažin i Ivana Jurić; Tea Sesar i Ivana Jurić
Knjižara Fraktura
Izlaže Denis Vlašiček; čita Miljenko Jergović
Knjižara Fraktura
Denis Vlašiček
Knjižara Fraktura
Govore: Snježana Banović, Slobodan Šnajder; moderira Seid Serdarević
Knjižara Fraktura
Govore Lana Barić, Monika Herceg; moderira Dino Pešut